Powody, dla których warto zwrócić się do nas szukając Scrum Mastera
 • Usługi doradcze konsultantów dopasowane do potrzeb twojej firmy i realizowanego projektu
 • Elastyczny model współpracy, dzięki któremu łatwo stać się i pozostać naszym klientem
 • Przejrzyste zasady dotyczące stawek oraz konsultanci IT na zasadzie time and material
 • Ponad 28.000 konsultantów IT o ponad 5-letnim doświadczeniu zawodowym

Scrum Master Konsultant IT

Jeśli chcesz użyć metodyki Scrum w jednym projekcie lub stosować ją w twojej firmie na co dzień, potrzebujesz Scrum Mastera!

Wybierając programistę Scrum Mastera od ProData Consult zyskujesz:

 • Wytwarzanie oprogramowania w podejściu Agile zgodnie z teorią i metodologią Scrum
 • Multidyscyplinarny samoorganizujący się zespół projektowy
 • Konsultanta odpowiedzialnego za usuwanie wszelkich przeszkód, uniemożliwiających zespołowi wykonanie zadania, oraz motywowanie do jak największej wydajności
 • Główny nacisk na procesy i postęp

Czym zajmuje się Scrum Master?

Scrum zaliczany jest do metodyk Agile (zwinnych). Scrum Master to osoba odpowiedzialna za poprawną implementację procesu i metod. Metoda Scrum opiera się na założeniu, że proces wytwarzania oprogramowania jest złożony, kreatywny i nieprzewidywalny, więc w trakcie realizacji projektu musi być brane pod uwagę dynamicznie zmieniające się otoczenie. W przeciwieństwie do procesów linearnych, jak np. Waterfall, w którym fazy projektowe wykonuje się w kolejności jedna po drugiej, Scrum zakłada bardzo elastyczne podejście do harmonogramu, terminów zakończenia oraz współpracy między dyscyplinami. Proces tworzenia produktu podzielony jest na mniejsze iteracje, zespół pracuje w określonym czasie zwanym przebiegiem (sprint). Codziennie przeprowadza się krótkie spotkania, gdzie omawiane są zrealizowane dzień wcześniej zadania.

Działania Scrum Mastera mają na celu zapewnie że:

 • Zespół posiada narzędzia i zasoby potrzebne do zrealizowania harmonogramu w terminie
 • Zespół projektowy rozumie wytyczne metodologii Scrum i postępuje zgodnie z nimi
 • Codziennie przeprowadzane są krótkie spotkania - Daily Scrum - podczas których wszyscy zostają poinformowani o postępie prac
 • Postęp prac projektowych jest monitorowany
 • Zespół ma wyznaczony główny cel i uzgadnia między sobą, jakie zadania mają zostać zrealizowana w ramach częściowych celów (tak zwanych sprintów)

Jednym z głównych zadań Scrum Mastera jest osłona zespołu przed zakłóceniami pochodzącymi z zewnątrz - ma działać jako bufor pomiędzy zespołem, a zewnętrznymi interesariuszami. Pomaga im zrozumieć, które interakcje z zespołem są korzystne, a które szkodliwe dla procesu. W ten sposób zapewnia najwyższą możliwą produktywność.

Na czym polega praca Scrum Mastera?

Koncentrując się na procesie, Scrum Master wdraża zasady metodyki Scrum, organizuje i prowadzi regularne spotkania (zwane Daily Scrum) i nieustannie motywuje zespół do osiągania lepszych wyników. Scrum Master nie jest kierownikiem projektu w tradycyjnym znaczeniu. Jego pozycja różni się od kierownika projektu tym, że nie posiada zwierzchnictwa i odpowiedzialności, wynikających ze stanowiska kierowniczego. Jego rolą jest głównie wyznaczanie kierunku procesowi.

Scrum Master pracuje w tzw. zespole Scrum, który składa się ze Scrum Mastera, właściciela produktu (Product Owner) i zespołu deweloperskiego (Development Team). Właściciel produktu jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu i pracy zespołu deweloperskiego. Zespół deweloperski sam organizuje i zarządza swoją pracą. Członkowie zespołu nie są prowadzeni przez kierownika projektu lub zewnętrznego lidera, wewnątrz zespołu nie ma hierachicznego podziału. Członkowie zespołu samodzielnie dobierają swoje zadania i muszą sami znaleźć najlepszy sposób na ich wykonanie. Zespół deweloperski ma charakter interdyscyplinarny, jako całość posiada wszystkie kompetencje potrzebne do zbudowania danego produktu, co pozwala mu pracować z optymalną elastycznością, kreatywnością i wydajnością w trackie realizacji procesu. Taki układ prowadzi do efektu synergii - zespół tworzy i dostarcza produkt w sposób iteracyjny, koncentrując się celach i rezultatach.

Scrum Master to prawdziwy gracz zespołowy - stawia sukces zespołu projektowego ponad swoim. Musi również być w stanie zaakceptować to, że jeśli zajdzie taka konieczność, właściciel produktu lub zespół mogą przejąć kontrolę nad projektem, z czym kierownik projektu mógłby mieć trudność.

Jeśli komputer właciciela produktu padł, a jeden z programistów narzeka na zbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniu, na barkach Scrum Mastera spoczywa odpowiedzialność za nabycie nowego sprzętu i zainstalowanie klimatyzacji. Zakres jego obowiązków pokrywa wszystko, od drobnych zadań po podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Tu znajdziesz Scrum Mastera!

Do twojego kolejnego projektu IT potrzebujesz Scrum Mastera? Chcesz mieć pewność, że projekt będzie zrealizowany zgodnie z metodyką Scrum? Konsultanci ProData Consult posiadają ponad 4000 kompetencji z obszaru IT, co oznacza, że dysponujemy specjalistami do każdego rodzaju projektu IT. Skontaktujemy cię ze Scrum Masterem w ciągu 24 godzin. Zyskasz:

 • Konsultanta, który pomoże twojej firmie uniknąć kosztownych błędów
 • Sprawnie funkcjonujący zespół Scrum, który stale pracuje nad udoskonalaniem procesów i podnoszeniem jakości
 • Szybsze dostarczanie usług przy niższych kosztach
 • Wdrożenie metodyki Scrum i zmiany w organizacji projektu

ProData Consult przechowuje dane w przeglądarce / urządzeniu za pomocą plików cookie w celu zbierania statystyk i optymalizacji naszych stron internetowych oraz opcjonalnie w reklamach kierowanych. Akceptując, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę tutaj: Polityka prywatności & pliki cookies

Strona wymaga użycia "Niezbędnych plików cookie". Nasze niezbędne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonowania strony i usługi internetowej.

Wybrane usługi stron trzecich mogą przechowywać pliki cookie w celu umieszczania kierowanych reklam, które