Krok 3: CV konsultanta zostaje przesłane do klienta

  • CV 1-3 konsultantów zostają przesłane klientowi
  • Stawiamy sobie za cel przesłanie CV w przeciągu 24 godzin od otrzymania zapytania

W ciągu 24 godzin wybieramy 1-3 konsultantów IT

Rozumiemy, że masz przed sobą nieprzekraczalny termin zakończenia projektu. Dlatego zoobowiązujemy się wybrać profile 1-3 konsultantów w przeciągu 24 godzin. Prześlemy również informacje dotyczące dostępności konsultanta, szczegołówe informacje istotne dla danego projektu oraz przybliżoną stawkę godzinową.

Możesz ocenić otrzymane CV korzystając ze wsparcia naszych doświadczonych sprzedawców, którzy dobrze znają kandydatów.


Jakość CV konsultanta

Gdy wyszukujemy odpowiedniego konsultanta IT pod konkretne zapytanie, podkreślamy jego/jej doświadczenie i kompetencje w wymaganym obszarze oraz umiejętności społeczne. Bierzemy również pod uwagę pozytywne referencje klienta. W ramach procesu zapewniania jakości zachowujemy setki ewaluacji przesyłanych przez naszych klientow. Dostarczają nam one informacji zwrotnych na temat pracy oraz umiejętności społecznych konsultantów.

Dowiedz się więcej o procedurze zapewniania jakości.

Nasi przedstawiciele zawsze są gotowi służyć poradą w ocenianiu CV i ostatecznym wyborze konsultanta. Znają dobrze kandydatów - dopilnują, aby konsultant, którego wybierzesz był najlepszy do wykonania danego zadania i twojej firmy.