Krok 4: Rozmowa kwalifikacyjna

  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Potwierdzenie kwalifikacji oraz umiejętności społecznych kandydatów

Potwierdzenie kwalifikacji oraz umiejętności społecznych kandydatów

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest zazwyczaj z jednym lub kilkoma konsultantami. W trakcie takiego spotkania masz możliwość zapoznać się dokładnie z kompetencjami kandydata oraz sprawdzić czy jego/jej osobowość, nastawienie i umiejętności interpersonalne pasują do twojej firmy. Również na tym etapie pracownicy działu sprzedaży służą pomocą, niemniej jednak ostateczna decyzja co do wyboru konsultanta należy do ciebie.

Praktyczne wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej

Głównym celem rozmowy jest ustalenie czy kwalifikacje i umiejętności kandydata odpowiadają twoim potrzebom.

Pozwól kandydatowi wypowiedzieć się zanim przejdziesz do weryfikacji kompetencji. Po zakończeniu tej części spotkania zachęć kandydata do zadawania pytań.

Poproś konsultanta o podanie praktycznego przykładu sytuacji, w której wykorzystał/a wymagane w twoim projekcie umiejętności.

Gdy dokonasz ostatecznego wyboru, sporządamy umowę, w której ustalone zostają stawka, warunki oraz czas trwania kontraktu.