Usługi z zakresu zarządzania i rozwój biznesu

ProData Management dostarcza:

 • Doświadczonych konsultantów ds. zarządzania o sprawdzonych umiejętnościach rozwiązywania problemów biznesowych
 • Konsultantów o minimum 10 latach praktyki na stanowiskach menedżerskich
 • Starannie wybranych ekspertów o wiedzy i doświadczeniu pozwalających rozwiązywać konkretne problemy biznesowe
 • Konsultantów ds. zarządzania, którzy rozumieją twój biznes

Doradztwo w zakresie zarządzania pochodzące od wiodących konsultantów w branży

Gdy twoja firma stoi przed wyzwaniem, które wymaga specjalistycznego doradztwa z zakresu zarządzania, ProData Management oferuje dostęp do największej w krajach nordyckich sieci skupiającej najlepszych konsultantów na rynku. Możemy dostarczyć specjalistów z każdej branży i dziedziny oraz obszaru specjalizacji. Jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie dostosowane do twoich potrzeb i stworzyć zespół starannie wyselekcjonowanych ekspertów o doświadczeniu w rozwiązywaniu takich problemów, przed jakimi stoi twoja organizacja.

Korzystając z usług ProData Management zyskujesz:

 • Jednego z najlepszych na rynku konsultantów ds. zarządzania o ponad 10 latach doświadczenia zawodowego oraz udokumentowanych sukcesach w rozwiązywaniu problemów biznesowych
 • Starannie wybranego eksperta o doświadczeniu w rozwiązywaniu dokładnie takich problemów, przed jakimi stoi twoja firma
 • Konsultanta ds. zarządzania, który rozumie twój biznes
 • Konsultanta o umiejętności rozwiązywania problemów w oparciu o najlepsze praktyki popartej solidnym doświadczeniem
 • Profesjonalistę, który zapewni konsolidację i ciągłość wszystkich świadczonych usług
 • Zindywidualizowane usługi w zakresie rozwoju biznesowego i zarządzania w bardzo konkurencyjnej cenie
 • Doświadczonego konsultanta ds. zarządzania gotowego przejąć odpowiedzialność za dostarczenie rozwiązania
Konsultacje
z zakresu zarządzania

Praktyczne konsultacje z zakresu zarządzania o wartości dodanej

Celem ProData Management jest dostarczenie praktycznych konsultacji z zakresu zarządzania, zapewniajacych wartość dodaną, w bliskiej współpracy z menedżerami naszych klientów. Koncentrujemy się na określeniu i zrozumieniu najbardziej wymagających problemów biznesowych, a następnie dostarczeniu twojemu zespołowi zarządzającemu inspiracji i porady w trakcie procesu strategicznego. Wspieramy również wykonanie operacyjne oraz wdrożenie.

Konsulting ProData Management pomaga firmom:

 • optymalizować i poprawiać wydajność, redukować ryzyko
 • podejmować pewne i przemyślane decyzje biznesowe oraz koncentrować się na długoterminowych rezultatach i wzroście
 • stać się bardziej konkurencyjnymi dzięki innowacjom
 • przewidywać zmiany oraz wdrażać je szybko i solidnie

ProData Management jest doświadczonym partnerem w zakresie zarządzania. Posiada techniczne kompetencje i komercyjne doświadczenie niezbędne by pomóc twojej firmie stawić czoła najbardziej wymagającym wyzwaniom biznesowym.

Konsultacje
z zakresu zarządzania
Realne
i wymierne rezulaty

Doradztwo w zakresie zarządzania dające wymierne rezultaty

Doradztwo w zakresie zarządzania dające wymierne rezultaty

Siłą napędową ProData Management jest wytwarzanie realnych, wymiernych wyników, które możesz zastosować w rozwoju swojej firmy. Koncentrujemy się na zużyciu kapitału, wykonawstwie oraz zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami obowiązującymi w branży, aby zapewnić praktyczne doradztwo, które pomoże twojej firmie skutecznie przejść przez kolejne etapy rozwoju operacyjnego i biznesowego.

Dzięki praktycznemu doświadczeniu naszych konsultantów usługi ProData Management objęte są gwarancją przez cały okres ich trwania. Rozumiemy jak działa biznes, na wyzwania patrzymy tak jak twoi menadżerowie - z perspektywy biznesu.

Pakiet naszych usług obejmuje:

 • Doradztwo w zakresie zarządzania
 • Zarządzanie biznesowe i rozwój biznesu
 • Optymalizację procesów oraz optymalizację procesów biznesowych
 • Zarządzanie zmianą
 • Wdrożenie technologii oraz dostarczenie specjalistów IT wsparte wiodącymi na rynku procesami rozwojowymi
 • Rozwój strategiczny i usługi dotyczące usprawnienia operacji
Realne
i wymierne rezulaty
Znajomość
branży, metod pracy oraz bezpieczeństwo

Doradztwo w zakresie zarządzania oparte na doświadczeniu branżowym

Gdy stajesz przed trudnymi wyzwaniami w zakresie zarządzania, potrzebujesz doradztwa opartego na najnowszej wiedzy i praktykach obowiązującyh w danej branży. ProData Management zapewnia konsultantów, których kompetencje poparte są bogatym doświadczeniem. Tworzymy rozwiązania bazując na twoich konkretnych problemach biznesowych, dostosowując do nich praktyczne umiejętności naszych konsultantów.

ProData Management opiera się na doświadczeniu: rozległej sieci niezależnych doradców reprezentujących wiele różnych obszarów specjalizacji biznesowych z niemal każdej branży.

Dla kogo pracujemy?

Na poziomie strategicznym:

Jako zaufany doradca, pracujemy z liderami i organizacjami, włączając do dialogu wyższą kadrę zarządzająca: podejmujemy dyskusję, inspirujemy i doradzamy. Stawiamy wyzwania w odniesieniu do procesu strategicznego oraz działań operacyjnych firmy.

Na poziomie taktycznym:

Pomagamy organizacjom osiągnąć wyznaczone cele poprzez wspieranie ich w realizacji codziennych zadań. Pod tym względem model świadczenia usług ProData Management jest wyjątkowy.

Na poziomie operacyjnym:

Zarządzamy portfelami i i projektami, przydzielamy specjalistów IT na stanowiska związane z rozwojem. Możemy wziąć odpowiedzialność za wszystkie usługi.

Możemy również przejąć funkcje biznesowe w modelu sourcingowym lub stworzyć dla klienta jego własny dział rozwoju poprzez nasze centrum deweloperskie w Polsce.

Ukryj tekst

Kim jesteśmy?

 • Kosultanci ProData Management to menadżerowie o bogatym doświadczeniu, co najmniej 10-letniej praktyce zawodowej i udokumentowanych osiągnięciach.
 • Dzięki ogromnej sieci, skupiającej najlepszych na rynku konsultantów i specjalistów do spraw zarządzania, możemy zebrać silny zespół składający się ze starannie dobranych doradców reprezentujących wiele branż oraz obszarów specjalizacji.
 • Sieć składa się ze zorientowanych biznesowo konsultantów o doświadczeniu w różnych branżach oraz odpowiednich kompentecjach, którzy mogą służyć nie tylko obiektywną poradą ale również wskazówkami, co do tego jak zastować te porady w praktyce.

Ukryj tekst

Jak pracujemy

 • Rozpoczynamy od dialogu, który pomaga nam ustalić biznesowe potrzeby twojego projektu. Następnie tworzymy zespół specjalistów o bogatym doświadczeniu w rozwiązywaniu podobnych problemów.
 • Nie tracimy czasu na zbędne procedury. Jesteśmy ekspertami, używamy naszego doświadczenia by znaleźć najbardziej efektywne i realistyczne rozwiązanie dla twojego biznesu.

W jak sposób nie pracujemy

 • W ProData Management uważamy, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny rozmiar, który pasuje na każdego. Nigdy nie będziemy próbowali wciśnąć twojego problemu w gotowe do użytku rozwiązanie z drugiej ręki, które w ogóle nie pokrywa się z twoimi rzeczywistymi potrzebami. Zamiast tego użyjemy naszych umiejętności aby odpowiednio zaadaptować procesy i stworzyć skrojone na miarę rozwiązanie o najwyższej jakości.

 • Nie interesują nas konsultanci oferujący standardowe odpowiedzi. Do naszych drużyn sposród gwiazd na rynku konsultingowym wybieramy specjalistów, którzy są w stanie stawić czoła każdemu wyzwaniu.

Ukryj tekst

Co otrzymujesz

 • Dostosowane do twoich potrzeb i wymagań rozwiązanie po konkurencynej cenie
 • Dostawcę, który przejmie odpowiedzialność i zrealizuje zadania przy stałej stawce
 • Tworzenie wartości we wszystkich obszarach działalności biznesowej twojej firmy: słuchamy naszych klientów, staramy się jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby, a następnie znaleźć i wdrożyć najlepsze rozwiązanie
 • Optymalizację twojego biznesu, zwiększoną wydajność oraz zredukowane ryzyko
 • Przemyślane decyzje biznesowe skoncentrowane na długotrwałych rezultatach
 • Lepszą konkurencyjność dzięki innowacjom
 • Pełną obsługę - tworzymy strategię, wprowadzamy zmiany i zapewniamy przypisanie odpowiedzialności za powierzone zadania.

ProData Management stawia sobie za cel dostarczanie naszym klientom wymiernych korzyści oraz obiektwnych porad na wszystkich poziomach zarządzania po uczciwej cenie. Chcemy stać się najlepszą skandynawską firmą w obszarze usług z zakresu zarządzania. Miarą naszego sukcesu jest wartość, którą wytwarzamy dla twojej firmy. 

Ukryj tekst

Znajomość
branży, metod pracy oraz bezpieczeństwo

Usługi na poziomie strategicznym

Doradztwo w zakresie zarządzania na poziomie strategicznym

ProData Management pomaga firmom i organizacjom na wszystkich etapach rozwoju. Ogólne wytyczne, takie jak wizja firmy, jej misja i strategia to ważne elementy codziennej pracy menadżerów.

Uważamy, że jeśli firma chce wytwarzać wartość, potrzebuje silnego pomostu pomiędzy swoją polityką strategiczną a działaniami operacyjnymi. Posiadamy doświadczenie w wypracowywaniu takiej relacji. Poniżej możesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług na poziomie strategicznym.

Dowiedz się więcej na temat usług na poziomie strategicznym

Model biznesowy

Ocena strategiczna
Dogłębna ocena zależności pomiędzy strategią biznesu a wdrożonym modelem biznesowym. Zakłada większy stopień wzajemnego zrozumienia zidentyfikowanych wyzwań, celów i możliwości w organizacji.

Infrastruktura firmy
Podsumowanie modelu dostaw firmy: jak firma produkuje i dostarcza swoje produkty klientom, w jaki sposób organizacja wspiera strategiczne założenia firmy.

Zgodność z przepisami i regulacjami
Pragmatyczny przegląd procesów i procedur, który zapewni ich zgodność zarówno z przepisami prawnymi, jak i z regulacjami obowiązującymi w branży, oraz wymaganiami rządowymi. Ocena zarządzania ryzykiem, biznesu i technologii, plus raport dotyczący głównych danych ekonomicznych (Basel II, Solvency II, etc.).

Zarządzanie i ład
Przegląd procesów biznesowych pod kątem cyklu rocznego, planu działania, budżetu a następnie sformułowanie informacji zwrotnej. Mapowanie procesów, zarządzanie nabywaniem technologii oraz redukcja kosztów.

Zaufany doradca
Konsultacje w obszarze zarządzania dla naczelnej kadry kierowniczej. Porady dotyczące tego, jak rozwiązywać konkretne problemy, a także jak inspirować zmiany w obowiązującymi podejściu do zarządzania. Osobiste porady z zakresu codziennego zarządzania, dodatkowo wdrożenia wyjątkowo wymagających zmian.


Strategia IT

Usługi operacyjne
Przegląd kanałów dostaw usług operacyjnych. Ocena oraz implementacja optymalnych strategii zaopatrzeniowych.

Application sourcing
Przegląd oraz implementacja optymalnych strategii zaopatrzeniowych pod kątem rozwoju i utrzymania

Architektura IT
Przegląd istniejącej architektury IT oraz procesów zarządzania. Dodatkowo przegląd architektury referencyjnej (framework), statusu wdrożenia, odpowiedzialności oraz procesów.

Infrastruktura IT
Przegląd infrastruktury IT, platformy oraz opcji strategicznych (konsolidacja, przekształcenie, re-hosting, etc.).

Organizacja IT
Praktyczny przegląd i ocena stanu organizacji IT. Wypracowanie wspólnego podejścia do wyzwań, sformułowanie wspólnych celów oraz zakresu działania.

Usługi w zakresie zamówień
Praktyczny przegląd istniejących procedur składania zamówień, efektywności, potencjalnych wyzwań oraz możliwości działania.


HR

Rozwój kompetencji
Przegląd personelu i rozwój kompentencji. Ustalanie spójnych celów rozwoju indywidualnego. Dyskusja na temat rozwoju, przeprowadzenie szkoleń.

Ocena kierownictwa
Prosty system oceny menadżerów oraz określenie perspektyw poprzez analizę SWOT.

Ukryj tekst


Usługi na poziomie strategicznym
Usługi
na poziomie taktycznym

Doradztwo w zakresie zarządzania na poziomie taktycznym

Doświadczeni menadżerowie wiedzą, że realizowanie wizjonerskich strategii nigdy nie jest łatwe. Znalezienie właściwej drogi w świecie zaawansowanych technologii i wyzwań biznesowych często wymaga zmian na poziomie taktycznym. Niekiedy aby zrobić właściwy krok naprzód trzeba na chwilę przystanąć z boku.

ProData Management podchodzi z szacunkiem do rzeczywistości, z którą na co dzień ścierają się organizacje i ich liderzy. Chcemy wspierać ich w trudnym procesie osiągania natychmiastowych wyników przy jednoczesnym chronieniu inwestycji i uwzględnianiu przyszłych celów.

Dowiedz się więcej na temat usług na poziomie taktycznym

Organizacja IT i procesy

Stan firmy
Usługa oparta na wywiadach i rozmowach, których zadaniem jest wypracowanie dogłębnego zrozumienia wyzwań, celów i działań priorytetowych w firmie.

Priorytety oraz alokacja
Przegląd procesów nadawania priorytetów oraz procesu alokacji w organizacji wraz z objaśnieniem statusu, celów oraz wyzwań.

Zarządzanie obiektem (Facilities Management - FM) - zarządzanie i analiza
Przegląd wdrożonych procesów i procedur zarządznia kontraktami FM.

Przegląd zarządzania usługami
Przegląd wdrożonych procesów i procedur zarządzania wymaganiami biznesowymi w umowach Service Level Agreements (SLA) lub utworzenie umów SLA.

Zarządzanie dostawcami (Vendor management)
Przegląd wdrożonych procesów i procedur kontroli zarządzania umowami z dostawcami.

Badanie kondycji procesów
Badanie kondycji procesów połączone z przeglądem istniejących procesów, potencjalnych wyzwalaczy - czynnik/efekt, ich obecnego stanu oraz możliwości skalowania (w obszarach: ogólnego stanu ekonomicznego firmy, wykorzystania zasobów ludzkich i technologicznych).

Koszty i wydajność

Ocena wykonania
Ocena tego, jak organizacja realizuje swoją strategię, przegląd wskaźników realizacji w organizacji z uwzględnieniem celów i zarządzania nimi. Pragmatyczna analiza wspierająca cross-follow-up, zarządzanie oraz komunikację i motywację.

Szukamy i identyfikujemy
Pragmatyczna analiza kosztów technologii, ich statusu, potencjalnych problemów oraz możliwości.

Wzrost efektywności
Model referencyjny efektywności wykonania oraz wysokości kosztów (kompass, Zangenberg, etc.).

Hide Text

Usługi
na poziomie taktycznym
Usługi
na poziomie operacyjnym

Doradztwo w zakresie zarządzania na poziomie operacyjnym

Realizacja planu działania firmy nie jest zadaniem łatwym. Niesie ze sobą przeszkody oraz złożone relacje, które wymagają nadzoru, sprawnego zarządzania i doświadczonego kierownictwa

W ProData Management myślimy i działamy jak menedżerowie w organizacji klienta. Pomagamy zoperacjonalizować twój plan działania, uczynić go mierzalnym, zapewnić postęp, a wyniki wykorzystać w komunikacji z pracownikami firmy.

Dowiedz się więcej o usługach na poziomie operacyjnym

Realizacja

Senior management services
Usługi skierowane do kadry zarządzającej wyższego szczebla, takie jak konsulting, coaching, zarządzanie tymczasowe oraz zarządzanie interesariuszami.

Programy przekształcenia
Zarządzanie krytycznymi aplikacjami, łączeniem organizacji, technologią i wyzwaniami biznesowymi.

Zarządzanie projektami
Zarządzanie wyższego szczebla strukturami większych programów.

Personel projektowy
6.000 niezależnych specjalistów gotowych do realizacji projektów biznesowych i informatycznych.

Projekt i wdrożenie infrastruktury
Projekt i wdrożenie informatycznej infrastruktury rozwiązań.

Proces oraz metody pracy

Naszą ambicją jest tworzenie wartości dla naszych klientów we wszytkich obszarach ich działalności biznesowej. Partnerzy ProData Management odnieśli wiele sukcesów w zarządzaniu - ich bogate doświadczenie stanowi atrakcyjną ofertę dla naszych klientów.

ProData Management nawiązuje dialog z klientem, by móc dostosować się potrzeb klienta oraz warunków, w których na co dzień funkcjonuje. Nie jesteśmy ograniczeni utartymi schematami. Korzystamy z naszego doświadczenia, aby dostarczyć klientowi jak największą wartość. Działamy w sposób zorganizowany i profesjonalny, ale potrafimy również dostosować nasze procedury to konkretnych zadań.

Stosujemy takie podejście pracując z menadżerami i organizacjami we wszystkich branżach. W roli zaufanego doradcy nawiązujemy dialog z wyższą kadrą zarządzającą: doradzamy, inspirujemy, a także stawiamy wyzwania w odniesieniu do procesu strategicznego oraz działań operacyjnych firmy. Pomagamy organizacjom na codzień w realizowaniu ich celów - w tym obszarze ProData Management posiada wyjątkowy model realizacji. Możemy zarządzać portfelami i projektami, stworzyć zespół wykwalifikowanych specjalistów IT do zadań deweloperskich - chętnie przejmiejmy odpowiedzialność za całokształt realizacji danego zadania. Oferujemy też przejęcie funkcji biznesowych w modelu sourcing'owym.

Ukryj tekst

Usługi
na poziomie operacyjnym

ProData Consult przechowuje dane w przeglądarce / urządzeniu za pomocą plików cookie w celu zbierania statystyk i optymalizacji naszych stron internetowych oraz opcjonalnie w reklamach kierowanych. Akceptując, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę tutaj: Polityka prywatności & pliki cookies

Strona wymaga użycia "Niezbędnych plików cookie". Nasze niezbędne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonowania strony i usługi internetowej.

Wybrane usługi stron trzecich mogą przechowywać pliki cookie w celu umieszczania kierowanych reklam, które