Zapewnianie jakości

Zapewnianie najwyższej jakości naszych usług jest dla nas bardzo ważne. Dzięki zautomatyzowanemu systemowi zapewniania jakości możemy na bieżąco monitorować jakość świadczonych przez nas usług. Aby proces ten był jak najbardziej przejrzysty nasz dział jakości regularnie aktualizuje status satysfakcji naszych klientów. Status można sprawdzać w czasie rzeczywistym poprzez nasz moduł administracyjny

  • Możesz na bieżąco oceniać efekty działania ProData Consult w twojej organizacji
  • Poprzez system zapewniania jakości ProData Consult zyskujesz dostęp do szybkiego i przejrzystego sposobu monitorowania pracy konsultantów.

System zapewniania jakości ProData Consult umożliwia szybki i przejrzysty sposób monitorowania pracy konsultantów

Praca konsultantów jest siłą napędową i trzonem ProData Consult. Monitorujemy i oceniamy ich pracę, a wynikami dzielimy się z naszymi klientami. Każdy konsultant ewaluowany jest w ustalonych odstępach czasu w zależności od zakresu i złożoności jego pracy, przez cały okres trwania umowy. Przeprowadzamy również ewaluację końcową podsumowającą pracę konsultanta po skończonym projekcie.

Przy użyciu bezpłatnego modułu administracyjnego online możesz monitorować wydajność usług świadczonych przez ProData Consult, jak również pracę indywidualnych konsultantów.

ProData Consult otrzymała ponad 1.000 wypełnionych formularzy ewaluacji od klientów.


Jak oceniamy wydajność i współpracę?

Procedura jest łatwa i zarazem efektywna:

  • Dla każdego konsultanta automatycznie generowany jest okresowy formularz do ewaluacji pracy. Wypełnienie formularza on-line zajmuje mniej niż 30 sekund.
  • Gdy konsultant zakończy projekt, generowany jest kolejny formularz do końcowej ewaluacji jego pracy, którego wypełnienie jest tak samo proste, jak w przypadku ewaluacji ciągłej.
  • Przy użyciu bezpłatnego modułu administracji konsultantami klienci mogą na bieżąco monitorować pracę indywidualnych konsultantów oraz wszystkich dostarczonych przez ProData Consult.
  • Nasz Dział Jakości okresowo wysyła raporty dotyczące jakości, obrazujące wydajność pracy konsultantów za pomocą przejrzystych wykresów.

Standardem, do którego dążymy, jest wskaźnik odpowiedzi (uzupełnionych ewaluacji) wynoszący +80%, zapewniający nam wiarygodne dane statystyczne, oraz całkowity wynik ewaluacji konsultantów wynoszący 3.5 i więcej - w skali od 1 do 5 (zobacz poniżej).

Ewaluacja pracy wszystkich konsultantów - ProData Consult 2017

performance_2017