Znajomość i zrozumienie naszej branży - Henrik Estrup, Section Manager, ATP

ATP:

Znajomość i zrozumienie naszej branży

W odniesieniu do ludzkich umiejętności trudno jest stosować szablony, które umożliwiłyby adekwatną wycenę konsultanta. Dlatego w tych kwestiach tak ważne było dla nas doradztwo ze strony ProData Consult.

Ich pracownicy mieli dobrą znajomość rynku oraz branży w której działamy; bardzo doceniamy też to, że wykazali zainteresowanie naszą firmą, jej zwyczajami i ogólną sytuacją, jak też naszymi ówczesnymi projektami. Dzięki temu przedstawione przez nas wymagania – opisane za pomocą technicznych skrótów – zostały odpowiednio odczytane i zrozumiane. Skutkowało to wyborem właściwego konsultanta na projekt.

ProData Consult posiada ogromną bazę CV, co zwyczajowo podkreślane jest jako ich wydatny atut. Prawdziwą jednak siłę i skuteczność jako dostawcy zapewnia im połączenie: bazy CV ze znajomością i zrozumieniem klienta oraz konsultantów. Takie połączenie skutkuje efektywnym wyborem właściwej osoby na projekt. Było to dla nas szczególnie widoczne w momencie gdy społeczne umiejętności konsultanta oraz jego preferencje dokładnie pokryły się z naszymi potrzebami i wymaganiami.


Henrik Estrup
Section Manager